muchówki cz. II


Link 14.06.2008 :: 14:41 Komentuj (0)
tym razem trzy fotki jednego gatunku

bzygówka wiosenna meliscaeva cinctella

to bardzo smukła i atrakcyjna wizualnie muchówka należąca do bzygowatych, występująca bardzo licznie pomiędzy kwietniem, a wrześniem. larwy żywią się mszycami, samice składają jaja właśnie w ich koloniach.jak większość bzygowatych owad ten potrafi niejako zawisnąć w powietrzu, najczęściej w bliskim sąsiedztwie kwiatów, które odwiedza.

jest to dogodny moment na to by spróbować uchwycić go w locie. pmimo tego chwilowego zastoju nie jest to łatwe przedsięwzięcie. obie poniższe fotki pstrykałem przy pomocy autofocusa, choć zwykle ustawiam ostrość ręcznie przesuwając cały korpus aparatu.||